Privacyverklaring

Galactosemie Vereniging Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website van essentieel belang voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, donateur of vrijwilliger wordt, of op een andere manier contact hebt met de Galactosemie Vereniging Nederland, legt de Galactosemie Vereniging Nederland uw gegevens vast. Galactosemie Vereniging Nederland is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Galactosemie Vereniging Nederland gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn activiteiten die gelet op zijn doelstelling gebruikelijk zijn, om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Galactosemie Vereniging Nederland en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Galactosemie Vereniging Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Galactosemie Vereniging Nederland maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of smartphone worden geplaatst. De Galactosemie Vereniging Nederland maakt uitsluitend gebruik van cookies voor het traceren van patronen van webbezoek van www.galactosemievereniging.nl
De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een waarschuwing krijg voordat u een cookie accepteert. U kunt cookies ook volledig uitschakelen. Hou er rekening mee dat de website niet meer optimaal functioneert als u cookies blokkeert, omdat sommige cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site.

Wijzigingen

Galactosemie Vereniging Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Deze versie is in november 2016 bijgewerkt.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.