Internationaal netwerk

Wetenschappers hebben zich verenigd in een internationaal netwerk, GalNet, opgericht in 2012. In dit netwerk zitten medische professionals uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tjechië, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland, Israël, de Verenigde Staten en Australië.

Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk te werken aan onderzoek naar galactosemie, het te volgen dieet en de behandeling van galactosemie. In 2016 zijn, na jaren intensief overleg, internationale richtlijnen gepubliceerd. Het document is Engelstalig, de verwachting dat er in 2017 een Nederlandse vertaling beschikbaar zal komen. Klik hier om voor de Galactosemia Guideline te bekijken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van GalNet.