Ereleden

Op 9 april 2005 is, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de GVN, een erelidmaatschap verleend aan:

Aan Annette Gerritsen wegens:
• Het oprichten van de lotgenotencontactgroep voor galactosemiepatiënten in 1985, waaruit in 1995 de GVN is ontstaan
• Het 10 jaar lang functioneren als voorzitter, penningmeester en secretaris van de contactgroep
• Het 5 jaar lang bekleden van de functie penningmeester binnen de GVN

Aan Dr. H. Bakker ( † 14 juli 2017) wegens:
• Het jarenlange actief bevorderen van aandacht voor de ziekte galactosemie in de metabole (kinder)geneeskunde
• Het initiëren, verrichten en begeleiden van diverse onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van galactosemie
• De enthousiaste betrokkenheid bij de Galactosemie Vereniging Nederland tijdens ledenbijeenkomsten en overleg tussen Medisch Comité en bestuur
• Het enthousiasmeren en begeleiden van Annet Bosch tijdens haar promotieonderzoek naar klassieke galactosemie

Aan Hanne Bollen wegens:
• Het 10 jaar lang enthousiast en onvermoeibaar vervullen van diverse bestuursfuncties binnen de GVN
• Het initiëren, begeleiden en Europees onder de aandacht brengen van een onderzoek naar spraak-/taalproblemen bij galactosemie patiënten
• Het vertegenwoordigen van de GVN in Europees verband voor de oprichting van de Europese Galactosemie Vereniging

 

Op 5 november 2010 is, ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de GVN, een erelidmaatschap verleend aan:

Aan Dr. Annet Bosch wegens:
• Als eerste gepromoveerd te zijn in de Klassieke Galactosemie
• Het jarenlange actief bevorderen van aandacht voor de ziekte galactosemie in de metabole (kinder)geneeskunde
• Het initiëren, verrichten en begeleiden van diverse onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van galactosemie
• De enthousiaste betrokkenheid bij de Galactosemie Vereniging Nederland tijdens ledenbijeenkomsten en overleg tussen Medisch Comité en bestuur

Aan Dr. Estela Rubio wegens:
• Onvermoeibare initiatieven tot internationale samenwerking ter bevordering van onderzoek naar Klassieke Galactosemie
• Het jarenlange actief bevorderen van aandacht voor de ziekte galactosemie in de metabole (kinder)geneeskunde
• Het initiëren, verrichten en begeleiden van diverse onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van galactosemie
• De enthousiaste betrokkenheid bij de Galactosemie Vereniging Nederland tijdens ledenbijeenkomsten en overleg tussen Medisch Comité en bestuur.

 

Op 30 november 2019 is, ter gelegenheid van het (bijna) 25 jarig bestaan van de GVN, een erelidmaatschap verleend aan:

Aan Maaike van Kempen wegens:

Wegens:
• Het jarenlang fungeren als drijvende kracht achter de vereniging door zich daar vol enthousiasme tientallen uren per week fulltime en onbezoldigd voor in te zetten;
• Het dag en nacht beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor (nieuwe) patiënten en hen met raad en daad terzijde staan;
• Het sinds de oprichting bekleden van diverse bestuursfuncties, namelijk secretaris, bestuurslid medisch comité, bestuurslid evenementencommissie en bestuurslid communicatie;
• Het mede mogelijk maken van verschillende doorbraken, zoals de opname van galactosemie in de hielprik, het organiseren van structurele financiering voor de vereniging en de realisatie van een zorgboek en participatietool voor galactosemie;
• Het mede-oprichten van de European Galactosaemia Society (EGS) in 1997, het sindsdien vervullen van de secretarisrol en het jaarlijks organiseren van een meerdaagse internationale bijeenkomst met artsen en patiëntenverenigingen;
• Het intensief ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeken en proefschriften vanuit de patiëntenkant. Haar onaflatende inzet was cruciaal voor het welslagen daarvan.