Ereleden

Op 9 april 2005 is, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de GVN, een erelidmaatschap verleend aan:

Aan Annette Gerritsen wegens:
• Het oprichten van de lotgenotencontactgroep voor galactosemiepatiënten in 1985, waaruit in 1995 de GVN is ontstaan
• Het 10 jaar lang functioneren als voorzitter, penningmeester en secretaris van de contactgroep
• Het 5 jaar lang bekleden van de functie penningmeester binnen de GVN

Aan Dr. H. Bakker ( † 14 juli 2017) wegens:
• Het jarenlange actief bevorderen van aandacht voor de ziekte galactosemie in de metabole (kinder)geneeskunde
• Het initiëren, verrichten en begeleiden van diverse onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van galactosemie
• De enthousiaste betrokkenheid bij de Galactosemie Vereniging Nederland tijdens ledenbijeenkomsten en overleg tussen Medisch Comité en bestuur
• Het enthousiasmeren en begeleiden van Annet Bosch tijdens haar promotieonderzoek naar klassieke galactosemie

Aan Hanne Bollen wegens:
• Het 10 jaar lang enthousiast en onvermoeibaar vervullen van diverse bestuursfuncties binnen de GVN
• Het initiëren, begeleiden en Europees onder de aandacht brengen van een onderzoek naar spraak-/taalproblemen bij galactosemie patiënten
• Het vertegenwoordigen van de GVN in Europees verband voor de oprichting van de Europese Galactosemie Vereniging

 

Op 5 november 2010 is, ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de GVN, een erelidmaatschap verleend aan:

Aan Dr. Annet Bosch wegens:
• Als eerste gepromoveerd te zijn in de Klassieke Galactosemie
• Het jarenlange actief bevorderen van aandacht voor de ziekte galactosemie in de metabole (kinder)geneeskunde
• Het initiëren, verrichten en begeleiden van diverse onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van galactosemie
• De enthousiaste betrokkenheid bij de Galactosemie Vereniging Nederland tijdens ledenbijeenkomsten en overleg tussen Medisch Comité en bestuur

Aan Dr. Estela Rubio wegens:
• Onvermoeibare initiatieven tot internationale samenwerking ter bevordering van onderzoek naar Klassieke Galactosemie
• Het jarenlange actief bevorderen van aandacht voor de ziekte galactosemie in de metabole (kinder)geneeskunde
• Het initiëren, verrichten en begeleiden van diverse onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van galactosemie
• De enthousiaste betrokkenheid bij de Galactosemie Vereniging Nederland tijdens ledenbijeenkomsten en overleg tussen Medisch Comité en bestuur.