Donateur worden

Draag je het onderzoek naar galactosemie en/of het werk van de GVN een warm hart toe? Dan kun je ons enorm helpen.

Je kunt ons steunen door middel van een:

Eenmalige donatie
Uw eenmalige bijdrage kunt u geven door een project van ons te ondersteunen. Inzamelen van geld doen wij in samenwerking met Stichting Metakids, voor actuele galatosemieprojecten zie https://www.actievoormetakids.nl/projecten

Direct zelf overmaken kan natuurlijk ook:

U kunt het Galactosemie Onderzoeks Fonds (GOF) steunen door een bedrag over te maken op:
NL42 ABNA 0587 4790 43 ten name van: Galactosemie Vereniging Nederland o.v.v.’Galactosemie Onderzoek Fonds’ of ‘GOF’

U kunt de activiteiten van de Galactosemie Vereniging Nederland steunen door een bedrag over te maken op:
NL26 ABNA 0484 6971 61 ten name van: Galactosemie Vereniging Nederland o.v.v. ‘activiteiten GVN’.

Bij een donatie op de rekening zien wij geen verdere gegevens, mocht je benaderd willen worden over de donatie, stuur ons dan even een een berichtje over de donatie via secretaris@galactosemievereniging.nl

Structurele donatie
Als u ons structureel wilt ondersteunen, dan kan dat ook op fiscaal voordelige wijze. U kunt dan ons schenken via een zogenoemde periodieke schenking.
Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen, schenkt u een vast bedrag per jaar met een looptijd van minimaal 5 jaar. De schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Hoe werkt periodiek schenken?
Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.
Download de overeenkomst tot periodieke gift en (optioneel) de betalingsmachtiging, vul beide in tweevoud in en onderteken deze.
Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar:
Galactosemie Vereniging Nederland
T.a.v. de penningmeester
Westdijk 40   toevoeging:  bg51
3752 AE Spakenburg

Galactosemie Vereniging Nederland ondertekent en registreert uw schenkingsovereenkomst en stuurt u één exemplaar retour.
Hiermee kunt u bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.
Heeft u vragen over periodieke schenkingen? De penningmeester helpt u graag op weg. Stuur een mail naar penningmeester@galactosemievereniging.nl.

Nalaten aan Galactosemie Onderzoeks Fonds

100% belastingvrij
In de regel betalen echtgenoten, partners en kinderen 10 tot 20% erfbelasting. Neven, nichten en derden zoals vrienden of bekenden betalen 30 tot 40%. Het Galactosemie Onderzoekfonds (onderdeel van de Galactosemie Vereniging Nederland), is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daardoor volledig vrijgesteld van erfbelasting.

Keuze tussen benoemen tot erfgenaam of legataris
Benoemt u Galactosemie Vereniging Nederland tot erfgenaam in uw testament dan ontvangen wij, eventueel naast anderen, een percentage van uw erfenis. Laat u liever een vast bedrag of specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld een huis of een schilderij, na aan Galactosemie Vereniging Nederland, dan kan dat in de vorm van een legaat.

De juiste gegevens voor de notaris
Overweegt u om Galactosemie Vereniging Nederland in uw testament op te nemen dan zijn dit de juiste gegevens om door te geven aan uw notaris: Galactosemie Vereniging Nederland, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40483160, ten behoeve van het Galactosemie Onderzoeksfonds.

Vriendenloterij

Speel mee met de Vriendenloterij en steun het Galactosemie Onderzoek Fonds. Wist je dat je de Galactosemievereniging ook kan steunen door mee te doen aan de vriendenloterij en dat de vriendenloterij ongeveer de helft van jouw inleg aan de GVN doneert?

Een lot kost € 15,- en er zijn 15 trekkingen per jaar.
Het enige wat je hoeft te doen is je lot ‘oormerken’. Dat houdt in dat je zelf aangeeft naar welk goede doel jouw inleg moet gaan. Het kan via de Vriendenloterij geregeld worden door te bellen 088-020 1020 en codenummer 6219 door te geven.