Werk en galactosemie

In samenwerking met de GVN is een arbeidsparticipatietool gemaakt, met daarop specifieke informatie over werk en galactosemie, bedoeld voor patiënten en werkgevers. Klik op de deze link of op het plaatje om naar de site te gaan.