Haagse kerstloop NEa een succes!

Met een kerstloop in het Haagsche Bos heeft de Nederlandse Emissieautoriteit €950,- bij elkaar gelopen voor het GOF. Een prachtig bedrag waarvoor wij alle NEa-medewerkers hartelijk willen bedanken!  

Onderzoek naar Galactosemie, een stand van zaken

Er wordt hard gewerkt aan verschillende onderzoeken naar Galactosemie, in dit artikel heeft arts-onderzoeker Lindsey Welling een overzicht gemaakt van de lopende onderzoeken en toekomstige onderzoeken. Internationale Galactosemie richtlijnen, Botdichtheid, Intelligentie Quotiënt (IQ), Hielprikscreening, Het Capaciteitenprofiel en Galactoseverwerking komen aan bod in dit