Dreamnight at the zoo

Jaarlijks is het mogelijk om voor patiënten van o.a. stofwisselingsziekten een bezoek te brengen aan een dierentuin, een droomavond in de dierentuin oftewel Dreamnight at the zoo! Dit is een wereldwijd project waarbij dierentuinen over de hele wereld hun poorten

concept jaarstukken 2016

De jaarstukken over 2016 zin opgesteld, deze zijn te vinden op de ledenpagina van deze website. Tijdens het voorjaarsweekend op 17 maart 2017 worden deze stukken behandeld.

Haagse kerstloop NEa een succes!

Met een kerstloop in het Haagsche Bos heeft de Nederlandse Emissieautoriteit €950,- bij elkaar gelopen voor het GOF. Een prachtig bedrag waarvoor wij alle NEa-medewerkers hartelijk willen bedanken!  

Onderzoek naar Galactosemie, een stand van zaken

Er wordt hard gewerkt aan verschillende onderzoeken naar Galactosemie, in dit artikel heeft arts-onderzoeker Lindsey Welling een overzicht gemaakt van de lopende onderzoeken en toekomstige onderzoeken. Internationale Galactosemie richtlijnen, Botdichtheid, Intelligentie Quotiënt (IQ), Hielprikscreening, Het Capaciteitenprofiel en Galactoseverwerking komen aan bod in dit